Klantenservice
Zoek
Zoek
Sluit
U bent hier: 

Investeringssubsidie Duurzame Energie

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Meer huizen en bedrijven verwarmen met duurzame warmte, dat is wat de overheid graag wil. Daarom is de ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels aangeschaft worden met een tegemoetkoming. Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling ingesteld en kan gebruikt worden door particuliere en zakelijke gebruikers. ISDE aanvragen kan van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 via www.rvo.nl. Voor uitgebreidere informatie over de ISDE kun je mailen naar: wec@wasco.nl. Wij informeren je graag over de mogelijkheden en voorwaarden van de ISDE.

Nieuwsberichten over ISDE:
ISDE-budget voor 2018 vastgesteld op 100 miljoen euro
Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers met ISDE

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte, waarmee vervolgens een ruimte of (tap)water verwarmd wordt.

Om in aanmerking te komen voor de investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m²
 • De zonneboiler is bedoeld voor het verzorgen van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur

Hier lees je de volledige RVO-apparatenlijst voor ISDE op zonneboilers.

Wilt u meer informatie over ISDE subsidie op zonneboilersystemen?
Neem dan contact met ons op via calculatie@wasco.nl onder vermelding van "ISDE vragen zonneboilersystemen".

Een biomassaketel verwarmt een ruimte met een door biomassa gestookte ketel. Deze ketel wordt ook ingezet voor de productie van warm tapwater of voor gebruik in een (industrieel) proces.

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • is bestemd voor de opwekking van warmte;
 • voldoet aan de norm EN 303-5, indien in de ketel warmteoverdracht aan vloeistof plaatsvindt;
 • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW;
 • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen;
 • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ is in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ is in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ is in droog rookgas bij 6% zuurstof. Dit moet zijn vastgesteld door een geaccrediteerde instelling;
 • wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Voor de volledige RVO-apparatenlijst voor ISDE op biomassaketels klik je hier.

Een pelletkachel wordt gestookt op houtpellets. Houtpellets zijn korrels gemaakt van geperste houtsnippers. Qua uiterlijk lijkt een pelletkachel sprekend op een traditionele houtkachel, maar de pelletkachel brandt dus niet op houtblokken zoals de houtkachel. 

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • bestemd is voor de productie van warmte;
 • automatisch wordt gestookt op houtpellets;
 • een gesloten voorkant heeft;
 • voldoet aan de norm EN 14785;
 • een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
 • voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185;
 • wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Klik hier voor de volledige RVO-lijst met pelletkachels.

 

Een warmtepomp onttrekt met behulp van een warmtewisselaar warmte aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. De pomp geeft vervolgens warmte af aan een ruimte of tapwater. 

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

De volledige RVO-apparatenlijst met warmtepompen die voor ISDE in aanmerking komen vind je hier.