Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.

Dit zijn de nieuwe subsidieregels voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers met ISDE

14/12/2017

Het is onlangs bekend geworden dat de overheid komend jaar een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor ISDE. Nu zijn ook de nieuwe voorwaarden voor de tegemoetkoming bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen bekendgemaakt en die zijn net iets anders dan voorheen. 

De aanvrager moet per 1 januari 2018 een bewijs aanleveren dat de apparaten zijn geïnstalleerd door een deskundige installateur. Dit kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn. Ook gelden er per toestel andere regels wat betreft de voorwaarden en berekeningen in vergelijking met de afgelopen twee jaren. 

Per 1 januari komen ook biomassagestookte luchtverhitters in aanmerking voor de subsidie, doordat biomassaketels die voldoen aan norm EN 303-5 waarbij warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt nu ook onder de eis vallen.

Het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10m2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode, waardoor de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen. Daarnaast wordt voor de zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10m2 een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode. Deze factor is de instralingshoekmodifier. Door deze factor verhouden de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakkeplaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar. 

ISDE sticker

Ook de subsidiebedragen voor warmtepompen zijn gewijzigd. Deze bedragen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen. Aangezien het subsidiebedrag gebaseerd is op het vermogen, wijzigt dit bedrag door deze maatregel. Dit betekent een lager subsidiebedrag voor een aantal lucht/waterwarmtepompen. 

Voor alle aanvragen die op of na 1 januari 2018 binnekomen gelden deze nieuwe voorwaarden. De wijzigingen worden toegelicht in de officiële bekendmaking in de Staatscourant. Via deze weg is ook bekendgemaakt dat er totaal 100 miljoen euro beschikbaar is voor ISDE in 2018. Op onze ISDE-pagina lees je alles over deze subsidie.