Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.

ISDE gaat wijzigen in 2020

26/11/2019

In 2020 gaat er flink wat gewijzigd worden aan de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Er zijn twee belangrijke wijzigingen die per 1 januari 2020 ingaan.

De eerste grote verandering is dat de subsidie vervalt voor pelletkachels en biomassaketels. De tweede verandering is dat de subsidie voor warmteapparaten in nieuwbouwpanden vervalt. Dit geldt voor nieuwbouwwoningen en voor utiliteitsbouw. Dit houdt in dat ISDE vanaf 1 januari niet meer open staat voor installaties in nieuwe bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. 

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de ISDE-regeling door SEO Economisch Onderzoek laten evalueren. Zij hebben gekeken naar de mogelijke negatieve effecten van verwarmen met pelletkachels en biomassaketels op de luchtkwaliteit. De maatschappelijke kosten zijn door de extra uitstoot van stikstof, fijnstof en koolmonoxide hoger dan de maatschappelijke baten van CO2-reductie. 

De subsidie voor het plaatsen van warmtepompen en zonneboilers in nieuwbouwwoningen wordt afgeschaft omdat netbeheerders niet meer verplicht zijn om een nieuwe woning of nieuw gebouw aan te sluiten op het aardgasnet. Daardoor is het volgens SEO niet meer nodig om in deze gebouwen duurzame alternatieven te stimuleren en minister Wiebes sluit zich hier bij aan.  

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de ISDE-regeling verlengd wordt tot 2030. Tot dat jaar moet ISDE ook verbreed worden. Die verbreding is gericht op subsidies voor isolatiemaatregelen door woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze verbreding gaat per 1 januari 2021 in en deze zal komend jaar uitgewerkt worden. Totdat deze verbreding ingaat kunnen woningeigenaren de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) gebruiken.