Over Wasco
Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.

Het vizier op de toekomst van de installatiewereld

07/03/2024

Doordat de ontwikkelingen binnen het vakgebied installatietechniek blijven doorrazen, is het soms best lastig om overzicht te houden. 2024 brengt opnieuw aanpassingen in regelgeving en nieuwe onzekerheden vanuit het maatschappelijke speelveld. We hebben de feiten geïnventariseerd en in dit artikel inzichtelijk voor je gemaakt. 

Wennen aan nieuwe regels


Voorbereidingen op een lagere MPG-eis

De MPG draait om de milieubelasting van de gebruikte materialen in een gebouw over de totale levensduur van dat gebouw. De spelregels van MPG zijn dan ook gericht op het ontwerpproces. Per januari 2025 wordt de norm van de uitkomst van de berekeningen bijgesteld van 0,8 naar 0,5. Echter is het merendeel van de markt nog lang niet voorbereid op die aanpassing. Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen beschreef 5 strategieën om de lagere MPG-eis te realiseren.

Nieuwe F-gassenverordening

De Europese Commissie gaat het gebruik van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde sneller afschalen dan in eerste instantie de bedoeling was. Hoe de planning van dit stappenplan is, lees je in dit artikel. Vanwege de stroomversnelling waarin de Europese Commissie dit wil is het verstandig om als installateur te zorgen dat je veilig aan airconditioning- en warmtepompsystemen kunt werken die ontworpen zijn voor natuurlijke koudemiddelen.

Invoering van Wkb

Sinds 1 januari 2024 treedt is Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht en treedt stapsgewijs in werking. Tot en met 2028 geldt dit nog alleen voor nieuwbouw van eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Wkb brengt echter meer administratieve rompslomp voor installatiebedrijven en installateurs. De 5 belangrijkste veranderingen om rekening mee te houden:

• Tijdens het ontwerp en op de bouwplaats dienen onafhankelijke kwaliteitsborgers te controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen.
• De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft, inclusief reparatie.
• De aannemer is verplicht de klant te laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.
• Klanten kunnen nog steeds 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Wkb schrijft voor dat de notaris het geld aan de aannemer uitkeert, wanneer de klant aangeeft dat alle eventuele gebreken zijn verholpen. Voorheen gebeurde dat automatisch na afronding van de bouw.
• Wanneer er problemen worden geconstateerd door kwaliteitsborgers of gemeente, kan dat stillegging van de bouw tot gevolg hebben.

Maatschappelijke factoren met (mogelijke) impact

Het feit dat vakmensen schaars zijn en nog weinig mensen zich laten (om)scholen voor de Met opmerkingen [JB1]: dit is al voorbij, moeten we hier dan niet iets zeggen van Sinds 1 januari ... Met opmerkingen [JB2]: ik vind in acht nemen te deftig voor de installateur :-) installatietechniek, maakt de inzet van standaardisatie, slimme technische oplossingen en logistieke concepten cruciaal voor de sector. Ondertussen stagneert de woningbouw door een gebrek aan bouwlocaties, materiaal en personeel en een oplopende hypotheekrente en ligt de onzekerheid van een nieuwe overheid op de loer. Daarnaast is de massale overgang van fossiele grondstoffen naar stroom een groot probleem aan het worden.

Netcongestie

Netcongestie zorgt voor steeds hogere maatschappelijke kosten en het zit de energietransitie steeds meer in de weg. Het verzwaren van het infrastructuur en slimme oplossingen implementeren kost tijd. Denk hierbij aan grootschaligere congestiemanagement bij grootverbruikers, de inzet van energiehubs en het aanpassen van de regelgeving om het delen van duurzaam opgewekte energie mogelijk te maken. Ondertussen zijn er wel dingen die je als installateur kunt ondernemen tegen netcongestie. Lees de drie tips in magazine Koppeling (Februari 2024) » 

 

De twijfelende consument

De consument zit vol met vragen als het gaat om aansluiten bij de energietransitie. Het financiële plaatje speelt daarbij een grote rol. Aan de vier meest gestelde vragen van de consument kun je als installateur veel toegevoegde waarde bieden. We hebben daarom een aantal leestips voor je toegevoegd:

Wordt de hybride-warmtepomp verplicht voor iedereen?

• De meestgestelde vragen en antwoorden van consumenten op een rij
• Deze informatieve afbeelding toont wanneer overstappen op een hybride-warmtepomp verplicht is.

Hoe kan ik ISDE-subsidie aanvragen?

ISDE voor jouw klant realiseren
Wijzigingen ISDE per 2024

Wat merk ik ervan dat de salderingsregeling blijft?

Voors, tegens en gevolgen van de salderingsregeling

Wat gaan de energieprijzen doen nu het prijsplafond niet meer van kracht is?

• Energieprijzen zijn een kritiek punt in de doorgang van de energietransitie, maar zijn onvoorspelbaar. Met deze voorbeeldberekeningen voor duurzame oplossingen, gemaakt op basis van prijzen geldend in januari 2024, kun je je klant wel meer inzicht geven in de investering versus rendement.