Over Wasco
Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.

F-gassenverordening is aangescherpt: reken op toename in toepassing natuurlijke koudemiddelen

04/06/2024

In 2010 werd de F-gassenverordening in het leven geroepen als antwoord op klimaatverandering en is in 2013/2014 al eens flink herzien. Deze Europese wet is dit voorjaar opnieuw aangescherpt om de overgang naar natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 en propaan te versnellen. De F-gassenquota en de GWP-waarde worden versneld omlaag gebracht. De redactie van het magazine Koppeling sprak met Harry Dekker, directeur van Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK). Harry nam ze mee in de gevolgen van deze aanscherping: waarop moeten installateurs zich voorbereiden?

Op 11 maart 2024 werd de herziene F-gassenverordening van kracht in alle EU-lidstaten. In Nederland moet de wet nog doorgevoerd worden. De wijzigingen in hoofdlijnen die voor jou belangrijk zijn hieronder op een rij: 

• Vanaf 2050 helemaal geen F-gassen meer in de EU. 
• Productverboden aangescherpt. In 2035 bijvoorbeeld: alle splitsystemen ≤ 12 kW: F-gassen worden verboden.
• Naast certificering voor F-gassen wordt ook een certificering voor werken met natuurlijke koudemiddelen verplicht.
• Het verplichte ‘veiligheidscertificaat brandbare koudemiddelen’, die je nodig hebt voor het werken met natuurlijke koudemiddelen, gaat naar verwachting medio 2025 in.   
• Elke 7 jaar hercertificering/hertoetsing voor zowel F-gassen als natuurlijke koudemiddelen. 

Installateurs: F-gassencertificaat niet meer oneindig geldig 

Ook natuurlijke koudemiddelen vallen onder de F-gassenwet. Dat betekent dat de plicht tot certificering van kracht blijft wanneer je werkt met natuurlijke koudemiddelen. Deze certificering is 7 jaar geldig. Installateurs zijn daarna verplicht tot hercertificering om het werk met koudemiddelen te mogen blijven doen, zowel bij natuurlijke als synthetische koudemiddelen.  

“Op de laatste VSK-beurs bleek dat de aankomende monoblok warmtepompen met name propaan bevatten als koudemiddel. Propaan heeft een lage GWP-waarde, maar is brandbaar en kan ontploffen. Dit betekent dat je moet gaan werken met vonkvrije gereedschappen. Maar ook de ruimte waar je de installatie plaatst zal aan andere regels moeten voldoen. De praktijkrichtlijnen voor brandbare koudemiddelen en CO2, de NPR7600 en NPR 7601, worden wetgevend.”, benadrukt Harry.  

“Bereid je goed voor” 

Harry adviseert installateurs om zich nu al voor te bereiden: “Het wordt nu wetgeving en dus onontkoombaar. Informeer klanten, bereid je goed voor, certificeer je en leer veilig te werken. Wacht het niet meer af, het gaat echt komen.” 

Werk jij met koudemiddelen? Lees dan het volledige artikel in Koppeling om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt op het gebied van wet- en regelgeving. Voor meer informatie over certificering kun je terecht bij WasCollege.    

 

→ Geïnteresseerd in magazine Koppeling? Abonneren is gratis