Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.
U bent hier: 
 1. Home
 2. Nieuws

Warmtepompen, pv-panelen of zonneboilers verplicht bij ingrijpende renovatie

12/05/2021

Per 30 juni a.s. gaat het kabinet de eis vastleggen voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie.

De verplichting komt voort uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II). Hierin is vastgelegd dat lidstaten een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie moeten voorschrijven bij ingrijpende renovatie. De verplichting geldt wel alleen wanneer de verwarmings- of koelinstallatie(s) deel uitmaakt van de ingrijpende renovatie.

Vanaf 30 juni 2021
De REDII bevat een verplichting voor EU-lidstaten om een hoeveelheid hernieuwbare energie voor te schrijven bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie. Voor een deel is deze verplichting al geïmplementeerd. Voor nieuwbouw geldt namelijk als sinds 1 januari 2021 een eis voor de minimumhoeveelheid hernieuwbare energie via BENG. Voor renovatie is er op dit moment nog geen eis in de regelgeving opgenomen. Hiervoor volgt nog een wijzigingsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Op grond van de herziene EU-richtlijn hernieuwbare energie geldt voor Nederland een uiterste implementatiedatum van 30 juni 2021. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 wil de overheid daarom op 30 juni 2021 in werking laten treden.

3900 zonnepanelen op distributiecentrum Wasco

06/05/2021

Met trots kunnen wij vertellen dat we op ons distributiecentrum op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn nog eens 1100 extra zonnepanelen geplaatst hebben. Deze uitbreiding is goed voor 350 MWh meer aan zonne-energie. Het is een uitbreiding van de 2800 zonnepanelen die al op het distributiecentrum liggen en past in ons streven naar duurzaamheid.

BENG en MPG: Slim ontwerpen en je eraan houden

30/04/2021

Sinds 1 januari 2021 moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Om hieraan te voldoen zijn goede isolatie, slimme installatietechnische oplossingen en de toepassing van hernieuwbare energie een must. Maar de toevoeging van materialen en installaties zorgt wel voor een spanningsveld met een andere grenswaarde: de milieuprestatie van gebouwen (MPG).

Koppeling heeft Harm Valk (sr. adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs) gevraagd hoe hiermee om te gaan.

UITGELEGD: BENG, MPG en de Wet Kwaliteitsborging

30/04/2021

picto Beng

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor alle gebouwen moeten voldoen aan de BENG-eisen. BENG staat voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen. De bepalingsmethode hiervoor is de NTA 8800. BENG heeft de EPC-berekening vervangen en kijkt in tegenstelling tot EPC niet alleen naar het energieverbruik van een gebouw per jaar. Ook worden er nu eisen gesteld aan de energiebehoefte en het aandeel hernieuwbare energie. De BENG-eisen zijn voor ieder gebouwtype verschillend.

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:
- BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
- BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
- BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

 

picto MPG

De MPG draait om de belasting van de gebruikte materialen in een gebouw over de totale levensduur van dat gebouw. Elk materiaal in een ontwerp wordt geïdentificeerd en er wordt bepaald hoeveel er van wordt toegepast. Op basis van een LevensCyclusAnalyse (LCA) wordt de milieubelasting van een materiaal vertaald naar de zogenoemde schaduwkosten per eenheid van het product. Momenteel geldt een maximale totale schaduwprijs € 1,0 per m2 bruto vloeroppervlak per jaar, oftewel een MPG van 1.

Vanaf wanneer?
De MPG-eis van 1 geldt vanaf 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2021 is deze aangescherpt naar naar 0,8. De verwachting is dat de grens vervolgens stapsgewijs wordt verlaagd naar 0,5 in 2030.

 

picto WKB

Het doel van de Wet kwaliteitsborging is de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren. Onafhankelijke kwaliteitsborging en een uitgebreidere aansprakelijkheid van aannemers moeten hiervoor gaan zorgen. Bouwers moeten aan de hand van verschillende dossiers, inzichtelijk maken hoe ze een opdracht hebben uitgevoerd. Ze worden ook aansprakelijk voor alle gebreken die na oplevering optreden.

Vanaf wanneer: De Wet kwaliteitsborging (Wkb) treedt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022 gefaseerd in werking.

Een kleine portemonnee vereist slimme productkeuze

14/03/2021

De COVID-pandemie heeft ervoor gezorgd dat we nu vaker onze handen wassen. Met zelfsluitende wastafelkranen van Delabie verbeteren we de handhygiëne, doordat er geen fysiek contact is met de kraan na het spoelen van de handen. Mogelijke bacteriën of virussen aanwezig op de grepen worden dus niet opnieuw overgedragen op de handen.

De weg naar een circulaire economie. Uitdaging óf hoofdpijndossier?

03/02/2021

In een snel tempo volgen de veranderingen in onze branche elkaar op. Denk aan de energietransitie en de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. Tel daar bij op; het tekort aan handjes en kennis, steeds meer complexiteit, de veranderende klantwens, etc. Dan weet je, er staat ons nog heel veel te doen.

Om aan het nieuwe normaal te kunnen voldoen heb je in onze branche ketenpartners nodig met kennis en die dat graag willen delen. Greenworks is zo’n partner. Greenworks omvat een unieke ketensamenwerking van bouwmaterialen groothandel Raab Karcher, installatiegroothandels Wasco en Oosterberg en 80  andere leveranciers uit de bouw- en installatiesector.

Wasco draagt bij aan circulaire aanpak bij verduurzaming corporatiewoningen

13/10/2020

In de wijk Bergvrede in Zevenaar verduurzaamt woningcorporatie Baston Wonen 300 huurwoningen. Deze krijgen straks allemaal energielabel A en B. Bij deze renovatie komt veel afval vrij. Daarom heeft corporatie GEAS Energiewacht uitgedaagt om te kijken of dit anders kan. De uitdaging: Minder afval!

GEAS stelde hen de vraag of Baston Wonen openstond voor een meer circulaire aanpak voor de laatste 54 woningen. Daar had men oren naar, zolang de eerder gemaakte keuzes voor de installaties konden worden gehandhaafd. Zo werd er, net voor het coronavirus uitbrak, een bijeenkomst georganiseerd met Baston Wonen, Wasco Groothandel en Saxion Hogeschool (die een minor Circulaire Economie aanbiedt).

Het doel: we gaan van deze laatste reeks woningen leren, bij elke volgende verduurzamingsslag wordt circulariteit meegenomen.

Studenten van Saxion brachten de afvalstromen in kaart en dachten mee over de verwerking ervan. Afgesproken werd dat de afvalstromen op het project worden gescheiden in rolcontainers en zakken. Wasco voert de retourstroom af naar terugnamebedrijven Weee en Refurn. Die weer voor de verdere verwerking hiervan zorgden, waarbij bijvoorbeeld van het polystyreen weer nieuw isolatiemateriaal wordt gemaakt.

>> Lees het hele artikel van Paolo Bouman op de website van Techniek Nederland

Water besparen en hygiëne gaan hand in hand

08/06/2020

De afgelopen weken horen we niets anders: was regelmatig je handen om het risico op besmetting met het coronavirus te beperken.

Je wil geen risico op besmetting door het aanraken van een kraan. Een elektronische en/of zelfsluitende wastafelkraan is dan dé uitkomst. Naast dat een infraroodsignaal de kraan open zet, sluit ze ook vanzelf. Hierdoor hoef je de kraan niet meer aan te raken en bespaar je water. Hygiëne en water besparen in één klap! En ook nog eens eenvoudig te monteren. 

Totale hygiëne
Overdracht van bacteriën vermijd je omdat na het inzepen van de handen geen contact met de kraan nodig is. Ga hier naar een overzicht van artikelen die het risico op besmetting ook beperken #BlijfVeilig.

Tot 90% waterbesparing
In vergelijking met een traditionele kraan bespaar je met een elektronische kraan tot 90% water, een zelfsluitende mechanische kraan bespaart zelfs tot 85% water. Deze kranen staan namelijk niet of korter open tijdens het inzepen van de handen.

Eenvoudige montage
Dankzij batterijen in de kraan zijn deze elektronische kranen zonder vast stroompunt in de buurt te installeren. Een traditionele kraan is zo in enkele minuten vervangen.

SPECIALE AANBIEDING
Wij hebben 2 mechanische en 2 elektronische zelfsluitende wastafelkranen geselecteerd en bieden deze nu tegen een zeer scherpe prijs aan!

 

De Europese Green Deal

12/12/2019

Als dit voorstel wordt aangenomen dan heeft dat ook voor onze branche flink wat voeten in aarde. We hebben een aantal nieuwsberichten waarin meer informatie staat even voor jou opgesomd.

 • Wat staat er in de 'Green Deal' van de Europese Commissie? Vooralsnog is het een voorstel en als alle lidstaten hiermee instemmen zullen er nog veel details van het plan uitgewerkt moeten worden. Het uiteindelijke doel is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken.
  Lees verder op Nu.nl
 • Timmermans wil haast maken in de strijd tegen klimaatverandering. Het gaat niet snel genoeg, dat is het motto van het gisteren gepresenteerde voorstel aan het Europees Parlement.
  Lees verder op NOS.nl
 • Als de lidstaten instemmen met dit voorstel, dan merken jij en ik er heel veel van. De haalbaarheid van de voornemens in het plan verschillen per thema. 
  Lees verder op NOS.nl
 • Centraal in de Green Deal staat de ambitie om Europa over dertig jaar klimaatneutraal te maken. Dat betekent dat de volledige uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd. In de plannen van Von der Leyen en Timmermans betekent dit dat de netto uitstoot van de EU nul is.
  Lees verder op Nu.nl
 • Milieuorganisaties vinden dat het plan nog niet ver genoeg gaat. Het is dweilen met de kraan open!
  Lees verder op AD.nl

ISDE gaat wijzigen in 2020

26/11/2019

In 2020 gaat er flink wat gewijzigd worden aan de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Er zijn twee belangrijke wijzigingen die per 1 januari 2020 ingaan.

Hoe zit het met de stikstofdiscussie?

09/10/2019

Doordat er nog geen duidelijke maatregelen zijn om de stikstofcrisis aan te pakken liggen veel bouwprojecten stil. De verwachting is dat er veel ontslagen zullen vallen doordat deze projecten de komende tijd niet door zullen gaan. 

Klimaatakkoord: gasrekening omhoog, energie wordt goedkoper

25/06/2019

De energiebelasting op gas zal tot 2026 in totaal met 10 cent per m3 stijgen. De energiebelasting op elektriciteit gaat met 5 cent per kWh omlaag. Dat meldt NOS op basis van bronnen. Deze maatregelen zouden in het Klimaatakkoord staan dat naar verwachting vrijdag wordt gepresenteerd. 

Kabinet presenteert Klimaatakkoord

28/06/2019

Op vrijdag 28 juni heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In dit akkoord staan de afspraken en voorstellen om in Nederland de CO2-uitstoot te verminderen. Minister Wiebes, minister Ollongren, minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven hebben in een persconferentie kort uitgelegd wat het Klimaatakkoord inhoudt. 

Eerste Kamer neemt Klimaatwet aan

29/05/2019

Het is definitief: de Klimaatwet komt er. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd. Het gaat hierbij om een kaderwet, wat betekent dat er geen concrete maatregelen in staan. Er staan wel drie klimaatdoelen voor Nederland in.