Klantenservice
Zoek
U bent hier: 
  1. Home
  2. Nieuws

Nieuwe privacywetgeving: ben jij er klaar voor?

02/03/2018

Nederland voert op 25 mei 2018 de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Met deze wet moeten de persoonsgegevens beter beschermd worden. Ben jij al helemaal klaar voor de invoering van de AVG? 

Ook in onze branche moet je maatregelen treffen om boetes te voorkomen, want elke organisatie moet rekening houden met deze nieuwe wet. De organisaties hebben namelijk veel meer verantwoordelijkheden door deze wet. 

ISDE-budget voor 2018 vastgesteld op 100 miljoen euro

20/12/2017

Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is voor 2018 vastgesteld op 100 miljoen euro. De overheid wil met deze subsidie komend jaar ook stimuleren dat meer bedrijven en huizen verwarmd worden met duurzame warmte. 

Btw-stijging op drinkwater? Wasco schiet te hulp

27/11/2017

Het nieuwe kabinet wil mogelijk het lage btw-tarief gaan verhogen van 6% naar 9%. Dit is het tarief dat ook wordt geheven op drinkwater, waardoor de waterprijs zou gaan stijgen. Wasco kan helpen om water te besparen en op die manier de kosten laag te houden én beter bezig te zijn voor het milieu. 

Jij laat toch geen 50 miljoen aan je voorbijgaan? Maak gebruik van ISDE

04/10/2017

Met de ISDE (Investersingssubsidie Duurzame Energie) wil de overheid stimuleren om meer huizen te verwarmen met duurzame warmte. Met deze regeling kunnen onder andere zonneboilers en warmtepompen aangeschaft worden met een tegemoetkoming. Van het beschikbare budget is nog niet eens de helft uitgekeerd. Dus er zijn nog miljoenen euro’s beschikbaar. Grijp je kans!